Nis Boesdal - forside

Med høtyv og hjerteblod

Historier fra det gamle Danmark.

De gode historier er fundamentet under vores kultur. Han fortæller om historiernes historie, deres oprindelse i Bibelen og de gamle eventyr og den skikkelse vi møder dem i i dag, uanset om vi fortæller, laver radio, går i biografen eller på biblioteket.

De kan virke nye og moderne, men hovedparten af de gode historier har dybe rødder og berører de fundamentale omstændigheder ved de menneskelige vilkår her på jorden.

Og så er de farvet, ikke bare af det land, hvor de fortælles, men også af den egn, der har taget dem til dig.