Nis Boesdal - forside

Historier om kærlighed i det gamle Danmark

Danmarksmester 2

- Kvinder er anderledes, sagde den unge præst til degnen. Hos kvinder skal man ikke forvente en retfærdig behandling. Og hvis man alligevel forlanger det, får man ikke ret meget kvinde for pengene.

Degnen var næppe helt klar over, hvad storbypræsten mente, og måske var han det heller ikke selv. I hvert fald forlangte han ikke bare en retfærdig behandling, men også sund fornuft i alle hverdagens forhold, og efter få års ægteskab måtte han sande, at han ikke havde fået ret meget kvinde for pengene.

Den svævende, dansende, erotiske balletpige, han havde ført tværs gennem Danmark, udviklede sig hurtigt til en bredhoftet, lidt selvretfærdig, men retskaffen madmor, der blev kendt på egnen for sine fremragende skærekager og sine stinkende cerutter. Præsten fortrød, men stuepigen Ellinor mindede ham om, at man kunne sove sammen af andre grunde end lysten til at føre slægten videre.